> Dierenartsen en testen


Attest 1

Attest 2

1
1

Al onze honden ondergaan een volledig klinisch onderzoek, een algemeen bloedonderzoek, een echocardiologisch onderzoek, een oogonderzoek ter opsporing van erfelijke oogaandoeningen, een DNA-test voor 2 soorten epilepsie en een knieschijfevaluatie. Als je op de documenten hierboven klikt kan je de attesten bekijken.

Tous nos chiens passent en examen clinique complet : un examen sanguin général, une échographie cardiaque, un examen oculaire pour le dépistage d'une tare oculaire héréditaire, un test ADN pour 2 sortes d'épilepsie et une évaluation de la rotule. Pour consulter les attestations, cliquez sur les documents ci-dessus.